Čím se zabýváme?

získávání finančních prostředků

podpora projektů

charitativní činnost

zahraniční stáže

kulturní, vzdělávací a informační služby

pečovatelská činnost

Vítáme Vás na stránkách Quality for life

Obecně prospěšnou společnost založila PaedDr. Ilona Mauritzová,PhD., 30. Ledna 2002. Jejím základní posláním bylo provozování Vysoké školy v Plzni ,o.p.p.s. (VŠP), s nabídkou nelékařských zdravotnických studijních oborů.

Vstup České republiky do Evropské unie v květnu 2004 potvrdil správnost vize formulované začátkem nového tisíciletí - vytváření podmínek pro mladou generaci v oblasti vzdělávání tak, aby čas a finanční prostředky investované právě do vzdělání přinesly studentům nové možnosti uplatnění. S touto vizí a na základě dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) připravila VŠP čtyři bakalářské studijní obory.

Skutečnost, že VŠ v Plzni,o.p.s. se stala první soukromou vysokou zdravotnickou školou v České republice pracující na výše uvedených principech , byla nesmírně důležitá z hlediska konkurence na trhu práce nejen v ČR ale také v rámci zemí EU. Nově koncipované studijní programy umožnily studentům získat bakalářské vzdělání v oborech, které jsou žádané a poptávka je dlouhodobě nad možnostmi současného vzdělávacího systému.

Dalším krokem, zejména k finančnímu zpřístupnění studijních oborů, byla v roce 2008 transformace VŠP na Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, kterou se otevřela nová kapitola vzdělávací nabídky a současně došlo k oddělení školy od obecně prospěšné společnosti, která změnila název na Quality For Life a začala se zabývat novým druhem činnost v souladu s upraveným statutem. Statut najdete v nabídkové liště pod heslem Statut QFL. V té souvislosti přivítáme rovněž nové nápady, které nám můžete zaslat kliknutím na heslo Můj námět na nabídkové liště.

více informací

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám Na úvodní stránku